AppArt Egyesület

Művészet – értelmi sérült emberek integrációja - Önkifejezés

 

Az AppArt célja, hogy alkalmazott művészeti és részvételi eszközökre épülő projektek megvalósításával támogassa a sérülékeny csoportokhoz tartozók, kiemelten a fogyatékossággal élők nagyobb fokú társadalmi jelenlétét. Egyesületük magja a 13 éve létező MáSzínház értelmi sérültséggel élő fiatal felnőttekből álló társulata. Játszóiknak olyan szerepeket kínálnak, amelyben másképp láthatja őket szűkebb és tágabb környezetük, és önmagukról alkotott képük is összetettebbé válik. Saját önkifejezési módjukkal képessé válnak a társadalom felé is kommunikálni, amit érdemes, sőt fontos tudni róluk.

 

 

Szolgáltatás: Inkluzív színház

 

Inkluzív színházi előadás – beavató és élményfeldolgozó workshop – diverzitás – 20 fő – 4 óra

 

Inkluzív színházi előadásaikban ép értelmű és értelmi fogyatékossággal élő színészek egyenrangú partnerként játszanak együtt. Az előadások magukban hordozzák a társulat missziójának alapját: egy világban él ép és sérült ember, és ebben az egy világban kell megtanulnunk együtt élni. KépMás - Próbálom túlkiabálni magam című darabjuk főhősei egy testvérpár, Szabina és Ditti. Egy családban nőttek fel, mégis nagyon más értékeket tartanak fontosnak és a lehetőségeik is alapvetően különbözőek. Hogyan él meg egy hasonló élethelyzetet egy ép és egy sérült nő? Milyen válaszokat adnak a mai társadalom elvárásaira, milyen szerepeket vesznek fel? Mik a mai nők céljai, vágyai, álmai? Hogyan változik mindez, ha sérült nőről beszélünk? Mi kell ahhoz, hogy nőnek érezzük magunkat, s mindez hogyan hat a férfira, a társadalomra, a világra? Cégeknek kínált programjukban a résztvevők egy 90 perces beavató workshopon, interaktív módon készülnek fel az előadás élményére, a sérültséghez való viszonyra fókuszálva. Ezután megtekintik a színházi előadást. Végül egy 60 perces élményfeldolgozás keretében a beavató workshopon megfogalmazottakról beszélgetnek újra, az átélt előadás fényében.